Sơn La sẽ tổ chức sự kiện du lịch “Sơn La – Mùa quả ngọt” năm 2021

Xác định mục tiêu phát triển du lịch là khâu đột phá và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 19/NQ-TU ngày 01/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Sự kiện du lịch “Sơn La – Mùa quả ngọt” tại thành phố Sơn La vào năm 2021.

Sự kiện sẽ tạo điểm nhấn để quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch Sơn La độc đáo, khác biệt là mùa quả ngọt, an toàn Sơn La gắn với văn hóa bản địa. Từ đó, khách du lịch đến với Sơn La nhiều hơn, ở lại dài ngày hơn và chi tiêu mua đặc sản Sơn La nhiều hơn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số.

Sự kiện có tên gọi: “Sơn La – Mùa quả ngọt”. Quy mô: Cấp tỉnh do UBND tỉnh Sơn La chủ trì, đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La. Các sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Hiệp hội Du lịch tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp…là đơn vị phối hợp.

Địa điểm tổ chức tại Quảng Trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;
Thời gian tổ chức Sự kiện du lịch “Sơn La – Mùa quả ngọt” diễn ra trong 03 ngày, dự kiến từ ngày 06 – 08 tháng 6 năm 2021. 

KẾ HOẠCH
Tổ chức Sự kiện du lịch “Sơn La – Mùa quả ngọt” tại thành phố Sơn La, năm 2021

 
Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TU ngày 01/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 05/5/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2023. ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch “Sơn La – Mùa quả ngọt” tại thành phố Son La, năm 2021 với các nội dung sau:

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.    Muc đích

–    Triển khai có hiệu quả mục tiêu phát triển du lịch là khâu đột phá và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 19/NQ-TU ngày 01/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.
–    Đẩy mạnh quảng bá, tuvên truyền, giới thiệu về tài nguyên, tiềm năng, lợi thê phát triên sản phâm du lịch độc đáo, khác biệt găn với bảo tôn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc đặc biệt là mùa quả ngọt, an toàn Sơn La tới cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc Sơn La; các nhà đầu tư và khách du lịch trong nước, quốc tế.
–    Tạo ra sự kiện mới, các hoạt động mới thu hút nhà đầu tư chiến lược và khách du lịch đến với Son La nhiều hon, ở lại dài ngày hơn và chi tiêu mua sản phẩm nhiều hơn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số.
–    Thông qua các hoạt động sự kiện du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, họp tác xã và nhân dân các dân tộc Sơn La giới thiệu sản phẩm, ký kết các họp đồng mua bán sản phẩm tạo niềm tin liên kết trong tỉnh, liên kết các tỉnh và liên kết quốc tế, tạo thế và lực mới trong khai thác thị trường, cạnh tranh lành mạnh phát triển bền vững.
2.    Yêu cầu
–    Xây dựng kịch bản, chương trình, nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, ấn tượng phù hợp giới thiệu được tiềm năng du lịch, bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo và mùa quả ngọt an toàn tỉnh Sơn La thu hút đông đảo các tỉnh, vùng miền, công ty và khách du lịch trong nước, quốc tế đến với Sơn La.
–    Các sản phẩm tham gia sự kiện phải đảm bảo các quy định về chất lượng, xuất xứ, nguồn gốc, mẫu mã, bao bì… phù hợp với quy định, quy chuân hiện hành.
–    Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động, trách nhiệm, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các nội dung, tổ chức khoa học, đảm bảo tiến độ, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

II.    QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1.    Quy mô, tên gọi:

–    Tên gọi: “Sơn La – Mùa quả ngọt”.
–    Quy mô: cấp tỉnh.
–    Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Sơn La.
–    Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.
–    Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Hiệp hội Du lịch tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp…
2.    Địa điểm: Quảng Trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
3.    Thời gian: Tổ chức trong 03 ngày, dự kiến từ ngày 06 – 08 tháng 6 năm 2021 

2.    Khai mạc sự kiện:
2.1.    Chủ đề: “Sơn La – Mùa quả ngọt”

2.2.    Thời gian: 20hl0’, ngày 06/6/2021 (Chủ nhật).
2.3.    Thời lượng: 70 phút.
2.4.    Địa điểm’. Quảng trường Tây Bắc
–    Phóng sự về tiềm năng du lịch, bản sắc văn hóa và nông sản an toàn Sơn La.
–    Diễu hành giới thiệu, quảng bá sản phẩm: 16 xe ô tô trang trí biểu trưng sản phẩm tiêu biểu, các thiếu nữ trang phục dân tộc và trang phục hoa quả thê hiện kỹ năng vũ điệu trên nền nhạc dân tộc đi qua sân khấu: 10 phút.
–    Chương trình nghệ thuật “Sơn La – Mùa quả ngọt”: 40 phút.
–    Xòe Son La: 4 phút.
–    Cắt băng khai trương các gian hàng sản phẩm tiêu biểu.

3.    Thi trưng bày, giới thiệu gian hàng sản phẩm tiêu biểu
3.1.    Nội dung:
–    Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, tour du lịch, ảnh đẹp du lịch, ấm thực và trang phục các dân tộc, đồ lưu niệm, tập gấp, tờ rơi, trình chiếu DVD, trình diễn nghề thủ công truyền thống, chế tác và thể hiện nhạc cụ dân tộc, vũ điệu truyền thống…
–    Trưng bày, giới thiệu, quảng bá nông sản an toàn Sơn La, quy trình sản xuất, chế biến, bao bì, bảo quản, xuất xứ nguồn gốc, thương hiệu và giới thiệu tác phấm nghệ thuật xếp bằng trái cây, cách thưởng thức mùa quả ngọt…
–    Thi trưng bày gian hàng đẹp, thuyết trình sản phẩm hấp dẫn.
–    Số lượng: 42 gian hàng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 03 gian; Sở Kế hoạch và Đầu tư 03 gian; UBND các huyện, thành phố 24 gian; doanh nghiệp 12 gian).
3.4.    Địa điểm: Quảng trường Tây Bắc.

4.    Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch
4.1.    Thòi gian: 15h00’, ngày 06/6/2021.
4.2.    Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sơn La.
4.3.    Thành phần: Khoảng 300 đại biểu.
–    Đại biểu Trung ương: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Bộ Công thương và lãnh đạo các tông cục, cục, vụ, viện, các nhà đầu tư, 100 công ty ỉữ hành; 40 siêu thị, tập đoàn, doanh nhân thành đạt, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương.
–    Đại biểu Son La: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đon vị, UBND các huyện, thành phố, một số doanh nghiệp du lịch tiêu biểu, cơ quan thông tấn báo chí tỉnh Sơn La…
4.4.    Nội dung’.
–    Trình chiếu DVD về tiềm năng, lợi thế du lịch, mùa quả ngọt an toàn Sơn La (hỉnh ảnh, lời bình, âm nhạc dân tộc: 15 phút).
–    Phát biểu của 10 doanh nghiệp tiêu biểu Sơn La: Mỗi đơn vị 4 phút.
–    Phát biểu các chuyên gia, doanh nghiệp thành đạt, công ty lữ hành, nhà báo…
–    Kết luận hội nghị.

5.    Trang trí xe ô tô diễn diễu nghệ thuật
5.1.    Thời gian: 19h00 ngày 06/6/2021, gắn với buổi khai mạc.
5.2.    Địa điểm: Từ sân Ao cá Bác Hồ diễu hành qua sân khấu Quảng trường Tây Bắc.
5.3.    Nội dung hình thức: Xe ô tô trang trí (biểu trưng sản phẩm, cờ, hoa, pa nô, loa phát thanh…) người đẹp trang phục dân tộc và trang phục hoa quả trình diễn vũ điệu trên nền nhạc dân tộc; trình diễn trống chiêng, xòe hoa; vũ điệu chuông, nhảy tha khềnh, vũ điệu au eo, đi cà kheo; đoàn nông dân các dân tộc gánh gùi quả ngọt…

6.    Trưng bày ảnh đẹp du lịch mùa quả ngọt
6.1.    Thời gian: Từ ngày 06 – 08/6/2021.
6.2.    Địa điểm’. Khu Quảng Trường Tây Bắc.
6.3.    Nội dung: Trưng bày ảnh đẹp quảng bá tiềm năng du lịch, bản sắc văn hóa, mùa quả ngọt an toàn Sơn La.
6.4.    Hình thức: In ảnh trên chất liệu gỗ ép mê ca đảm bảo điều kiện trưng bày ngoài trời, kích thước 60cm X 90cm, đặt trên giá treo ảnh.
6.5.    Số lượng: 200 ảnh.

7.    Hội thi tác phẩm tạo hình bằng trái cây
7.1.    Thời gian: Từ 09h00’, ngày 07/6/2021.
7.2.    Địa điểm: Khu Quảng Trường Tây Bắc.
7.3.    Nội dung: Mỗi huyện, thành phố, doanh nghiệp, Họyp tác xã lên ý tưởng sáng tác 01 tác phẩm nghệ thuật bằng trái cây của địa phương mình, thuyết trình ý tưởng, giới thiệu quy trình sản xuất an toàn, phân tích tác dụng dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, thương hiệu sản phẩm…
7.4.    Thời gian: Mỗi đội trình bày trong 04 phút.
7.5.    Hình thức: Ban giám khảo chấm điểm và xếp giải theo thứ tự A-B-C.

8.    Tổ chức tuần hàng giói thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm nông sản an toàn Sơn La.
8.1 Nội dung: Tổ chức tuần hàng giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm nông sản an toàn Sơn La, quy trình sản xuất, chế biến, bao bì, bảo quản, xuất xứ nguồn gốc, thương hiệu và giới thiệu tác phẩm nghệ thuật xếp bằng trái cây, cách thưởng thức mùa quả ngọt…
8.2.    Địa điểm: Trung tâm thương mại Vincom thành phố Sơn La và hệ thống siêu thị Vinmax tại Sơn La.
8.3.    Thòi gian: Từ ngày 02 – 08 tháng 6 năm 2021.

9.    Tổ chức Tour du lịch mùa quả ngọt Sơn La
9.1.    Thòi gian: Từ tháng 6 đến tháng 10/2021 (cao điểm là tháng 6-7-8)
9.2.    Địa điểm: Tại các khu, điểm du lịch, bản du lịch, nông trại, vườn cây trái, nhà máy sản xuất, nhà hàng; di tích văn hóa – lịch sử… trên địa bàn tỉnh Sơn La.
9.3.    Nội dung, hình thức: Phối hợp với các công ty lữ hành tổ chức tour cho các đoàn khách du lịch tham quan, nghiên cứu, trải nghiệm mùa quả ngọt trên địa bàn tỉnh Son La.